Vi ble lovet raske avgjørelser på vårparten, men venter fremdeles.

Rv23 er tilbake på politikersporet noe som betyr utsettelser i form av nye forslag, diskusjoner, konsekvensutredninger, avstemninger og evt. nye reguleringer. 10 år går nok fort...

Hvem trekker i trådene?

350 millioner kroner er allerede brukt på forberedende arbeid til anleggsstart som skulle vært denne våren. 350 millioner kroner, likevel klarte ikke statens vegvesen (SVV) å finne ut at det er usikre forhold i et område hvor alle vet at det er leire?

Jeg velger å tro at SVV har bedre kunnskap enn dette, og lurer på hva som er den egentlige forklaringen på stans i fremdriften?

Hvem trekker i trådene? Er det lokalt eller er det sentralt?

SVV lanserer så en ny trasé som det er utenkelig at noensinne blir noe av. Jeg regner med at ansvarlige myndigheter i løpet at de siste 30 år har spurt SVV om hvor det er best å bygge denne veistumpen?

Er siste forslag den beste løsningen? SVV kommer til å gjemme seg bak at de kun opererer på oppdrag fra departementet, men etter min mening er ikke det bra nok.

– Sett krav

Som fagfolk på vei skal SVV klart og tydelig si hva som er den beste løsningen trafikkmessig.

Med det som utgangspunkt kan politikere velge andre løsninger om det er flertall for det. Ja, noen økonomiske utfordringer i forhold til den planlagte strekningen har kommet, men at det skal torpedere hele prosjektet er urimelig.

Veien er vedtatt og folk skjønner at vei koster penger, men veien er planlagt med brukerfinansiering, og det betyr at vi alle må betale for dette prosjektet over tid.

Innkrevingen vil uansett bli stående til alt er betalt og vel så det vil jeg tro, og jeg vil anta at innen veien er nedbetalt har samfunnet både tjent tid, penger, helse og kanskje liv på Rv23-E18.

Jon Georg Dale overtok som samferdselsminister for ikke lenge siden, men har så langt ikke vært synlig i denne saken til tross for henvendelser og invitasjoner.

Så, Jon Georg, vi utfordrer deg til å komme med en fremdriftsplan på denne strekningen. Vi ønsker at du uttaler deg offentlig og setter krav til de under deg slik at arbeidet kan komme i gang igjen.

Finnes det noen reell vilje til å gjennomføre Rv23-prosjektet?