Gå til sidens hovedinnhold

Lite saklig svar fra ordføreren

Artikkelen er over 4 år gammel

Riksvei 23 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal benytter i sitt svar til meg 28. november et klassisk debatt-triks: Å påstå at de man diskuterer med står for noe annet enn uttrykt, og så argumentere mot dette, i stedet for hva saken dreier seg om.

I motsetning til hva ordføreren her søker å fremstille, er hun og undertegnede helt enige om at vi ikke ønsker Lier overkjørt av nye, dominerende veisystemer.

Stadfestet av stortinget

Verden er likevel slik at det siden 2002 av sentrale veimyndigheter har vært planlagt at koblingen rv23 – E134 likevel skal skje nettopp her, uansett hva Ringdal eller Dannevig måtte mene om saken.

Og jeg dokumenterer at ordføreren feilaktig opplyser Liers innbyggere om noe annet, og vil innbille oss at bare vi stikker hodet i sanden, og ikke (som Dannevig ) «skaper usikkerhet» så får man «Gode vegløsninger i Ytre Lier» som hennes overskrift forkynner.

Men problemet er, ordfører, at E134 som befinner seg utenfor Liers stuedør, på andre side av Lianåsen, og er av Stortinget allerede er stadfestet som ny hovedveiforbindelse øst-vest.

Les også

Ny feilinformasjon fra ordføreren

Så nå er det bare tunnel-biten til rv23 som formelt mangler.

Den eneste løsningen

Les også

Om rv23 og veier i Ytre Lier

Vegvesenet har hatt den i planverket som hovedåre fra Vest-Norge til Sverige og kontinentet siden 2002, og flagger nå dette åpent som «Lierdiagonalen».

Og så har jeg – og mange andre – fremholdt at vi internt i Lier da må velge veiløsninger som, hvis dette nå presses på oss, i det minste forhindrer det verst tenkelige resultat: At fire felts motorveier med kjempekryss raserer de tetteste av bolig, jordbruks, og andre virksomhetsområder i Lier.

Og da er Viker-alternativet den eneste løsningen.

Det er synd at ordføreren velger å mistolke dette, og antyde at det å ta forholdsregler mot en invasjon er det samme som å fremme selve invasjonen.

Kommentarer til denne saken