Gå til sidens hovedinnhold

Riksvei 23 – det er ikke for sent å gjøre det rette

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ved bygging av motorveier med tung trafikk legger man i dag i de aller fleste byer slik gjennomgangstrafikk utenom attraktive boligområder og ypperste landbruksareal. Det virker det som man helt har glemt i «grønne Lier».

Veistrekningen Rv. 23 Dagslett – E18 ble av tvilsomme grunner delt opp og man vedtok i 2007 å bygge en firefelts tunnel Dagslett–Linnes.

Taktisk press og skittent spill

Jeg husker godt avstemmingen i kommunestyret da enkelte av politikerne holdt seg for nesen ved stemmeavgivelse.

Beslutningen stinket, den var et resultat av Statens vegvesen (SVV) sin varslede innsigelse dersom man valgte en lang tunnel koblet rett på E18.

Innsigelsen ville medført at veistrekningen ville mistet sin plass i NTP som skulle vedtas den høsten.

Et taktisk press og skittent spill fra SVV som helst ville gå for en billigere løsning, og politikerne som kjente presset fra beboere langs dagens vei turte ikke annet enn å velge den korte tunnelen.

Ganske utrolig av SVV som velvillig bygger enorme tunneler på Vestlandet hvor du knapt møter en bil, men på et av de mest trafikkerte områdene i Norge med en sentral øst-vest forbindelse, så skal man knipe på et par kilometer tunnel.

Et par kilometer som kunne forhindret en ytterligere rasering av ytre Lier.

To massive korridorer

Forut for det famøse vedtaket i 2007 hadde samtlige partier i Lier kommune den nye Fjordbyen på programmet.

Man skulle tro at det var tenkt litt i forhold til trafikk i dette området.

I tillegg kom planene om sykehus på Brakerøya og det viste seg plutselig at det ikke lenger var mulig å føre trafikken på Strandveien til E18.

Det er for trangt, og man må igjen finne en ny løsning på «the missing link» Linnes–E18.

I ytre Lier har vi allerede to massive korridorer som splitter bygda nord-syd og som vi ikke får gjort noe med, annet enn i beste fall å støyskjerme dem: E18 og jernbanen.

Må vi på denne relativt begrensede og attraktive plassen virkelig anlegge en tredje korridor, en firefelts motorvei øst-vest?

Ingen vil ha veien

Det er på tide å stoppe opp litt og løfte blikket. Tunnelen Dagslett–Linnes er riktignok vedtatt og planleggingen har startet.

Les også

Zapffes manglende faktagrunnlag

Men det er ganske idiotisk å bygge denne massive firefelts tunnelen og motorveien til Amtmannsvingen før man har besluttet den siste biten til E18.

Når ett av tre alternativer (og det foretrukne av Liers politikere!) er å forlenge tunnelen rett til E18, så sier det seg selv at her må man bruke fornuft og dra i nødbremsen slik at man får en helhetlig løsning på plass før byggingen starter.

Les også

Status fra Linnes til E18

Les også

Riksvei 23 Linnes – E18, veien ingen vil ha – hos seg

Ingen vil ha veien i sitt nærområde, men her har man altså muligheten til å legge den i fjellet slik at den ikke blir til belastning for store boligområder, skoler, barnehager og landbruk.

Nils Brandt i SVV opplyste på folkemøte at den forholdsmessige kostnaden med å bygge vei i dagen er 1, tunnel 5 og i kulvert 10.

Det er altså dobbelt så dyrt å bygge i kulvert som tunnel.

Ingenting er for sent

I begge de andre alternative korridorene er det sannsynlig at man må bygge betydelige kulverter for å begrense økt støyforurensning.

Denne støyskjermingen kan man spare og heller benytte på dem som allerede i dag er plaget av støy fra E18 gjennom Lier.

En utvidelse ved påkobling til E18 vil fremkalle nye forskrifter om støyskjerming og vil på den måten bidra til forbedrede forhold for beboere langs og over motorveien, spesielt i Reistad området. En vinn-vinn løsning.

Denne saken må løftes opp på et politisk nivå hvor man evner å se helheten. Ingenting er for sent så lenge veien ikke er bygget.

Nå kan politikerne i Lier rette opp tabben som ble gjort i 2007. Det er viktig for fremtidige bo-vilkår og landbruk i ytre Lier.

Det er tross alt innbyggerne og de folkevalgte som bestemmer, ikke taktiske planleggere i SVV.

Kommentarer til denne saken