Gå til sidens hovedinnhold

Nei til hovedtrase rv23 – E18 fra Linnes

Artikkelen er over 4 år gammel

Riksvei 23 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torsdag kveld 9. mars deltok jeg på åpent møte om rv23 – E18, og informasjonen og perspektivene som kom frem på møtet har gjort meg til en enda større motstander av hovedtrase fra Linnes enn det jeg var i utgangspunktet.

Økt fremkommelighet kommer til å føre til økt bruk, til tross for den edle intensjonen om null vekst av personbiltransport.

Trafikkmaskin?

Med en hovedtrase på Linnes vil langt flere boligområder (Gullaug, Linneslia, Sørumlia, Gilhus, Kjellstad, Vitbank – samt den kommende fjordbyen) bli berørt av støy og veiutbygging enn ved en direkte påkobling ved Viker.

Og om en ny hovedtrase på Linnes ikke skal ha rundkjøring lurer jeg på hvordan vi som bor i Sørumlia og Linneslia skal komme oss til butikk, skole og barnehage på Gilhus?

Enten får vi en støyende hovedtrase som kutter oss av fra Gilhus eller en trafikkmaskin med diverse påkoblinger og underganger.

Dersom hovedtraseen legges til Viker er det heller ikke noe poeng i å bruke fellesskapets midler til å bygge ut tunellutløp med firefeltmotorvei som legger matjorda på Linnes under asfalt. 

Norges neste store veikryss?

Vi flyttet ut til grønne Lier for å slippe unna støy og forurensning i byen, nå er jeg bekymret for om vi har flyttet inn i Norges neste store veikryss.

Som mor til to barn som kommer til å gå hele sitt skoleløp i ytre Lier, er jeg bekymret for hvordan veiutbygging og trafikkløsninger ved Gullaug skole, Høvik skole og Lier vgs/St. Hallvards kommer til å påvirke deres skolehverdag i forhold til støy og svevestøv.

På møtet parrerte en av høyrepolitikerne meg med at vi som bor i ytre Lier ikke kan regne med å bo på landet.

Det er jeg for så vidt enig i, mange av oss bor jo her nettopp fordi det er bynært med gode pendlermuligheter til Oslo og Drammen.

Selv er jeg svært positiv til utviklingen av fjordbyen, og jeg forstår at vi må regne med noe støy når vi bor i tettbygde strøk.

Grønne Lier bak støyskjerm

Samtidig mener jeg vi må bevare nærheten til naturen også i ytre Lier dersom det skal være et godt sted å bo og leve.

Les også

Fullføring av Oslofjordforbindelsen må inn i NTP

Så jeg mener det er en svært dårlig ide å legge en ny hovedtrase i det som blir ett av Liers mest tettbebygde strøk: en firefelts motorvei pløyende gjennom matjorda som en mur mellom fjord og innland, susende forbi en barneskole og et naturreservat, brølende opp mot boligfelt og turstier i marka. 

I dag benytter vi nærområdene  for rekreasjon.

Men hvor trivelig vil det være å oppholde seg på den gamle jernbanelinja og på Gilhusodden – for ikke å snakke om den kommende fjordbyen – dersom området blir en trafikkmaskin, en påkjøringsrampe for Drammen og Oslo, for øst og vest, og sør og nord?

Folk kommer ikke til grønne Lier for å sitte bak en støyskjerm.

Les også

Kommentar om Viker-løsningen

Oppfordret til engasjement

Les også

Hva mener egentlig Sp?

Veivesenet holdt møtet for å snakke om rv23, men under møtet ble det tydelig at dette må handle om en helhetlig utvikling av ytre Lier: om rv23, fjordbyen, Lierdiagonalen, tunnellutløp, kulverter, støyskjerming, veikryss, rundkjøringer, påkjøringsramper, matjord, bomiljøer, naturområder og skole.

Så jeg henvender meg nå til politikerne, til beslutningstakerne i kommunen: jeg vil gjerne vite mer om hvordan dere ser for dere utviklingen av ytre Lier.

Jeg trodde jeg hadde lest lovnader om at ytre Lier ikke skulle legges under asfalt, men flere av fremtidscenarioene som ble drøftet på torsdag innebar en god del asfaltering.

Jeg ønsker at dere som sitter med beslutningsmakt kommer mer på banen med informasjon på kommunens hjemmesider og at lokalpolitikerne fremmer meningsytringer, for eksempel gjennom kronikker i Lierposten.

På møtet ble det oppfordet til at vi skulle engasjere oss mer i lokalpolitikken.

Jeg skal ta den oppfordringen og melde meg inn i et lokallag som fremmer et grønt Lier – så det blir ikke i Høyre!

Kommentarer til denne saken