Gå til sidens hovedinnhold

Bidrag til planene om rv23 etterlyses

Artikkelen er over 4 år gammel

Riksvei 23 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For tredje gang i løpet av like mange år skal folk i ytre Lier få uttale seg om planene for ny rv23 fram til E18. Det er aldeles til å bli matt av, kanskje en ønsket effekt?

Planområdet utvides stadig, og det fins få boligområder i denne sentrale delen av Lierbygda som nå ikke er berørt.

Lierdiagonalen er bare midlertidig lagt bort slik at det blir lettere å fokusere på rv23 fram til E18.

Lierdiagonalen kommer

Lierdiagonalen kommer, det er bare et spørsmål om tid. Både Jensvollkorridoren og Vitbankkorridoren er helt nye veikorridorer som på hver sin måte skjærer bredt gjennom boligområder, berører flere skoler og nærområder, og asfalterer grønnsaksjordene.

Vikerkorridoren derimot, som vi kjenner fra tidligere, har den åpenbare fordelen at veien legges rett ut til E18 i tunnel, uten å berøre ett eneste hus eller skoler.

Korridorvalget som skal tas i løpet av neste år er den aller viktigste beslutningen for rv23, så dette valget må gjøres på et så godt opplyst grunnlag som mulig, med mest mulig lokal deltakelse og medbestemmelse.

Linnesområdet har fersk erfaring fra det som skjer i videre veiplanlegging.

Det viser seg at det er veldig vanskelig å minimere skadevirkningene på omgivelsene langs en hovedvei og ved kryssene. Når det kommer til den konkrete utformingen gjennom reguleringsprosessen er dessverre erfaringen urovekkende dårlig.

Mange føler avmakt

Les også

Falsk planlegging av veiprosjekter i Lier

Lokal medbestemmelse er liten, og med kostnadsminimering for øye tas det omkamper om miljøtiltak, kulverter og støytiltak, og det er kun minimumskravene i regelverk som legges til grunn. Man får ingenting ekstra eller gratis.

Erfaringen er klar, de største miljøgrepene tas i det tidlige vedtaket om korridor.

Les også

Fullføring av Oslofjordforbindelsen må inn i NTP

Men, det er mange som føler avmakt når det kommer til rv23 gjennom Lier, for saken har versert i svært mange år, og for hver gang den kommer tilbake i ny drakt, så blir den verre og verre.

Flere lokalpolitikerne synes ikke å forstå folks frustrasjon over rv23, og det er forstemmende å høre at Lier Høyre, som kommunens største og styrende parti, med ordføreren i spissen, mener det vil være interessant og nyttig å få utredet de to nye korridorene Jensvollkorridoren og Vitbankkorridoren, som raserer flere bomiljø, berører flere skoler og som mer eller mindre asfalterer grønnsaksåkrene fra Linnes til E18.

Les også

Kommentar om Viker-løsningen

I tunnel

Lier Ap har hele tiden stått ved at det kun er ett alternativ som er akseptabelt for Lier, og det er å føre rv23 rett til E18 i tunnel.

I motsetning til Høyre synes Lier Ap det verken er interessant eller nyttig å utrede Jensvollkorridoren og Vitbankkorridoren.

Selv om det ikke var mulig å få politisk tilslutning til å kutte disse ut allerede nå, så har Lier Ap i hvert fall fått politisk støtte til at Vikerkorridoren er den foretrukne, som et utgangspunkt for utredningsprosessen.

Utmattet eller ei, i den fasen som vi er i nå er det svært viktig at alle berørte kjenner sin besøkelsestid og kommer med uttalelse om hva planområdet gjør med akkurat deres sted, og ikke minst hvilke temaer som det skal utredes konsekvenser av.

I det kommende året, basert på innspillene, formes veialternativene.

Dessverre er det ikke mange fungerende velforeninger eller interesseforeninger i ytre Lier.

Derfor må de få som finnes ta samfunnsansvar og nå komme med sitt innspill til Statens vegvesen og Lier kommune. På mange måter er det nå eller aldri!

Kommentarer til denne saken