Det er litt snodig å lese Lierpostens artikler om rv 23.

Etter veldig mange tiår med ønsker om utbedring av veien, så har vi nå en regjering som er beredt til å bruke penger på faktisk å gjennomføre.

Og vi har en regjering som vil jobbe med lokalpolitikerne for å bygge helhetlig og fremtidsrettet, fremfor stykkevis og delt.

Må bearbeides

Inntil nå har det vært et konkret prosjekt på strekningen – Rv23 Dagslett-Linnes. Utfordringer med dårlige grunnforhold m.m, gjør at prosjektet må bearbeides for å kunne realiseres innenfor budsjett.

Regjeringen har i den forbindelse åpnet for å bruke anledningen til å se helhetlig på strekningen – slik at vi bygger helt til E18 når spaden først settes i jorden.

Erfaringene fra Nye Veier viser at det gir potensiale for bedre og billigere løsninger.

I utgangspunktet er det logisk å tenke at det betyr å se helhetlig på Dagslett-Linnes-E18.

Det er tross alt Dagslett-Linnes som har ligget til grunn i Nasjonal Transportplan.

Men regjeringen har sagt man skal se på alle alternativer. Det åpner for Viker alternativet.

Mistenkeliggjøring

Derfor snur Ap saken på hodet når de hevder regjeringen kjemper imot kommunestyrets flertallsvedtak. Faktum er jo snarere det motsatte.

Regjeringens vedtak gjør at kommunestyret ikke møter en stengt dør. Det er tross alt kommunestyret som vedtar at de ønsker en helt annet trase til E18 enn det som har ligget til grunn i prosjektet.

Regjeringens vedtak åpner for at Statens Vegvesen kan se på alle alternativ.

Når de beste løsningene skal finnes, må man også ha gode sammenligningsgrunnlag. Derfor snus nå alle steiner.

Det bør være positivt, ikke negativt.

Aps lokale talspersoner inviterer ikke til konstruktiv diskusjon videre når han mistenkeliggjør både Samferdselsdepartementet og sine kollegaer i kommunestyret.

Vi er vant til at Ap i stortinget kritiserer regjeringen uansett hva vi gjør. Men det er blir lite konstruktivt. La oss håpe Ap lokalt ikke tyr til samme negative inngang.