Gå til sidens hovedinnhold

Veien som ingen vil ha

Artikkelen er over 4 år gammel

Riksvei 23 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En løsning av de trafikale problemene i ytre Lier må finne sin løsning snarest. Lier Sp ser fram til at tunnelen fra Dagslet til Linnes står ferdig i 2021.

Det krever en løsning med en videreføring av rv23 fra Linnes med ny vei til E18.

Vi mener at dette best løses med en lang tunnel til Viker, med påkobling på E18 der.

En ny hovedveiløsning fra østlandet til vestlandet med sammenhengende motorvei fra rv33 til rv34 må finne sin løsning utenom Lier og Drammen.

Lier Sp peker da på løsninger sør for Drammen. Dette er geografisk kortere og vil etter vår mening spare en allerede trafikkbelastet befolkning.

Lier Sp ser det som nødvendig å utrede bredt for å finne den løsningen som er best på lang sikt med tanke på Liers innbyggere.

Den løsningen som tar best hensyn til dyrket mark, bomiljø, naturmangfold og de fire skolene som er innen planområdet, vil vi velge.

Vikeralternativet fremstår nå som best.

Firefelts motorvei over Lierstranda, det som ligner stygt på Salatalternativet fra 2007 og en Øst Vest forbindelse inn i Lianåsen, ser vi på som uaktuelt.

 

Kommentarer til denne saken