Jeg må minne SVs lokallagsleder/stortingskandidat og Morten Dahl om at vi nå står i Stortingsvalgkamp og at det er min rett og plikt å uttrykke min preferanse for hvem som skal representere Buskerud på Stortinget de neste fire årene. Jeg henviser til portrettintervjuet Lierposten hadde med SVs stortingskandidat som ble publisert den 11. august hvor hun siteres:

«Der Nævra heller mot den grønne siden av partiet, heller Lie mer mot den røde. – Det er riktig at jeg nok er mer opptatt av helse, omsorg og arbeidsliv.»

Jeg kan ikke forstå at det da skal sees på som frekt, provoserende eller urimelig å påpeke at det kan være et bedre alternativ for de som ønsker at miljø og klima skal prioriteres først å stemme på MDGs stortingskandidat i stedet for SVs.

Så kan vi ta lokalvalgkampen om to år.

Det drøye personangrepet om at jeg skulle ha personlige hevnmotiv fra 2015 får jeg bare overse. Det sier mer om SVs representant enn om meg.