Gå til sidens hovedinnhold

Regulering av Sylling Ysteri og Bolstadgården

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg vil gjerne gi en kommentar til oppslaget i Liersposten hvor Bjørn Garder opplyser om at han vil skrinlegge sine ubyggingsplaner i Sylling og til Tone Birgitte Bergflødt som nå angrer på hva hun var med på å vedta.

Hvorfor støttet vi (AP) kommunedirektørens forslag til reguleringsplan. Jo fordi vi var enige i dette som sto i kommunedirektørens saksfremstilling:

«Bygningshøyder må vurderes ut fra landskapsmessige forhold og omkringliggende bygningsmiljø. I tillegg må det tas hensyn til nabobebyggelsen når det gjelder sol- og skyggevirkning. I tillegg til dette mener kommunedirektøren at ny bebyggelse ikke bør rage høyere enn Ysteriet, som har høy bevaringsverdi. Etter en samlet vurdering ønsker kommunedirektøren å opprettholde rådmannens forslag til vedtak fra forrige sluttbehandling. Det vil si å redusere mønehøyden fra 12 til 11 meter, for felt BBB1. Illustrasjonen over sol- og skyggeforholdene, viser at dersom nybygget i BBB1 plasseres lengre øst på eiendommen, vil Nordhellinga 9 (172/24) få større skyggevirkning enn illustrasjonen viser. Kommunedirektøren mener derfor at den sørøstre byggegrensen i felt BBB1(mot veikrysset), må trekkes 10 meter innover (mot nordvest) i felt BBB1.»

De nærmeste og mest berørte naboer har protestert og noen har krevd erstatning da de mener at utbyggingen vil forringe verdien av deres eiendommer. Fylkeskommunen har anbefalt at byggehøyden settes til maks 2 etasjer av hensyn til Ysteriet som er en bygning med høy verneverdi.

Det var denne helhetsvurderingen vi gjorde. Vi kan ikke bare uten videre ta utbyggers «trussel» om at det ikke blir noen utbygging hvis han ikke får det som han vil.

Er det slik at utbygging IKKE kan gjennomføres innenfor de rammene som ble vedtatt? Standard innvendig takhøyde er 2,40 meter. 11 meter mønehøyde for en blokk på tre etasjer med flatt tak, gir en høyde for hver etasje på 3,67 meter. En utvidelse til 12 meter gir 4 meter høyde per etasje. Forskjellen i høyde per etasje er på 33 centimeter. Hvorfor må en etasje kuttes hvis høyden senkes med 1 meter eller 33 centimeter per etasje? Eller det slik at en utvidelse til 12 meter gi muligheter for ei boligblokk på 4 etasjer med høyde per etasje på 3 meter. Jeg er ikke bygningskyndig, men undrer meg over disse tallene, og hvorfor det ikke er mulig for Garder å bygge en blokk på tre etasjer med høyde 11 meter.

Det hadde vært en fordel for helheten om Bjørn Garder hadde fortalt oss hvor mange leiligheter han faktisk tenker å bygge totalt på de to tomtene, hvor mange på hver tomt og hvor mange i hver etasje. Det hadde gitt oss et bedre beslutningsgrunnlag. Er det totalt 30, 40, 50 eller kanskje bare 20 leiligheter. Garder opplyser i avisen at han skal investere 70 millioner kroner. Hvor mange leiligheter har han tenkt å bygge for den summen? Er det for 30 leiligheter vil hver koste 2,3 millioner, blir det 40 er kostnaden 1,75 mil per leilighet, er det 20 blir det 3,5 mil per leilighet. Dette bare som et bilde på kostnadene og økonomien i prosjektet.

Ysteriet kan gjennomføres som et eget prosjekt og helt uavhengig av om det blir bygging av blokker på de to tomtene. Så det er ingen grunn for Bjørn Garder til å utsette akkurat den delen av sin plan for utvikling av Sylling sentrum - etter min mening.

Kommentarer til denne saken