Reduserer åpningstidene i jula: – Vi har personer på vakt som kan rykke ut dersom det blir kritisk å øke testkapasiteten