Redegjør for skred-status: – Er gjennomført omfattende sikringstiltak

Politikerne har bedt kommunalsjef Bente Gravdal redegjøre for ras- og kvikkleiresituasjonen i Lier.