LIERBYEN: Det sier familie- og miljøterapeut Anita Stråle, som jobber på Psykisk helse og rus i Lier kommune.

Sammen med kollega Ann-Christin Nørgård har hun allerede holdt angstmestringskurs for voksne, som de har fått en rekke positive tilbakemeldinger på.

– Vi har hatt deltakere som tidligere ikke kunne si «hei» til folk uten å rødme, men som nå kan stoppe opp og ha en samtale med folk, for eksempel på butikken eller i sosiale sammenhenger, uten at angsten får satt dem ut av spill. Og vi vet at det er mange som sliter, så til høsten ønsker vi å starte opp et nytt kurs for voksne, men vi vil også dra i gang et kurs som er spesielt tilpasset for ungdom og unge voksne, i alderen fra 16 til 26 år, sier Anita Stråle.

 

Lav terskel

– Hva konkret er det deltakerne lærer på kursene?

– De lærer blant annet hva angst er, hva som skjer i kroppen og i hodet når de får angst, og hvilke øvelser eller «verktøy» som de kan ta i bruk for å endre tankemønster og dermed også håndtere de følelsene som angsten fører med seg, på en bedre måte, sier Stråle.

– Hvem kan melde seg på disse kursene?

– Det er veldig lav terskel for å delta. Det kan være at det er ting man lar være å gjøre eller delta på, fordi man synes det er vanskelig, eller det kan være situasjoner man synes er vanskelige å håndtere i hverdagen. Vi gjennomfører alltid en kartleggingssamtale i forkant, og dersom vi ser at her har personen alvorlige traumer, og trenger mer hjelp enn vi kan tilby i disse kursene, så loser vi dem videre til riktig instans, sier Nørgård.

 

Viktig med støtte

Begge kursene starter opp 30. august, og består av ti samlinger som varer i 2 og en halv time, pluss en pårørendekveld.

– Det er viktig at pårørende, eller andre i nettverket til kursdeltakerne, og så engasjerer seg. Deltakerne vil blant annet bli utfordret til å gjøre noen hjemmeøvelser, som er tilpasset den enkelte, men som det er en stor fordel at de får noen de er trygge på til å hjelpe seg med, sier Nørgård.

 

Ta kontakt

De to kurslederne ønsker at personer som kunne tenke seg å delta på ett av kursene, tar kontakt så snart som mulig, og i hvert fall før første uka i august.

Man kan enten ta kontakt via nettsiden ungilier.no, via Lier kommunes nettsider, eller ved å ringe eller gå innom på servicetorget på rådhuset og melde sin interesse.

– Eller de kan be helsesøster, legen eller noen i familien om å gjøre det på deres vegne, sier Nørgård.

Ungdomskurset vil foregå på ettermiddag/kveldstid i Ungdomshjelpa sine lokaler i 3. etasje i Fosskvartalet, mens kurset for voksne er lagt til rådhuset på dagtid.