Ære være landbruksutvalgets leder Kaja Kværner (Sp) for hennes engasjement, og å støtte opp om Senterpartiets agenda vedr. Jord- og konsesjonsloven, men glem ikke at dette er en lov/forskrift som også legger opp til skjønn. Problemet er at landbrukskontoret ikke følger med i timen og bruker verdier i sitt regneark som ikke gjenspeiler dagens virkelighet. Her er, etter min mening, problemet at Sp går «i fella», og nesten uten unntak slavisk følger landbrukskontorets forslag til vedtak som ofte ikke gjenspeiler grasrota.

Selvfølgelig må vi som politikere, som Kaja Kværner skriver, «overkjøre administrasjonenes arbeid og selv bestemme hva som er akseptabelt» når administrasjonen ikke følger spillereglene. Vi er uenige om hvem som bør gi direktiver, men ut i fra min overbevisning, med negativt fortegn, er det oss politikere. Det er jo derfor vi er folkevalgte, som ombudsmenn (kvinner).

Jeg har selv snakket med kommunalsjefen om at landbrukskontoret bruker utdatert tallmateriale i sine beregninger om hva en landbrukseiendom bør være verd. Han er enig og at dette må endres. Saksbehandler i de to siste sakene om konsesjon og pris, Gry Løberg, har (endelig) i Lierposten innrømmet at hun/de bruker utdatert tallmateriale. Dette fører til at denne, så mye omtalte prosenten, (inntil 20 % differanse mellom deres akseptable verdi og avtalt kjøpesum) som Sp og landbrukskontoret er så opptatt av, blir feil.

Endelig, etter politisk press med et klart flertall har vi, med Høyre i spissen, fått gjennomslag for to gårdssalg som er innafor fornuftige prinsipper.

Å påstå at dette med å følge dagens spilleregler (2022) skaper en negativ presedens er en påstand som Sp (Kaja Kværner) sjøl må stå for. Beklager Kaja, vi ønsker heller ikke å være med på og kunstig drive opp prisen på landbrukseiendommer, men en forsvarlig pris i h.h.t. gjeldende regler. Et sted går grensen.

Mener Sp virkelig at, i dette konkrete tilfelle Kjekstad, med 46 dekar jord fordelt på 3 parseller adskilt av Vestsideveien, skal ha en offentlig satt verdi som skal gjenspeile inntjeningsmulighetene? Da burde gården vært solgt for kr 1,-!

Litt flåsete (men med en undertone) «En gårdbruker som vant 10 mill. i tipping ble intervjuet av lokalavisa om hva han hadde tenkt å bruke pengene til, hvorpå han svarte: Da har jeg råd til å drive gården i 10 år til.»

Følg med i tida!