Viken FpU får tre representanter i landsstyret og to av dem er liunger

Thomas Klingen og Carl William Nordby til FpUs landsstyre.