Avlyser debatten om framtidig skolestruktur

Lier skal utrede ny skole i Ytre Lier. For øvrig blir skolestrukturen som den er.