Lier kommune har vedtatt et budsjett som viser at vi både er opptatt av gode velferdstjenester til liungene, og en stabil og forutsigbar kommuneøkonomi.

Handlingsprogrammet beskriver også hva vi vil vektlegge i den daglige driften i Lier kommune.

Jobbe aktivt for å oppnå klimamål

I budsjett og handlingsprogram har vi valgt å trekke frem grønn infrastruktur og utvikling, digital dialog og livsmestring for alle.

Dette er våre hovedprioriteringer i tiden fremover. For grønne Lier er det en naturlig videreutvikling og satsing, men også et viktig signal.

Vi skal jobbe aktivt for å nå våre klimamål, og sørge for at Lier ligger i front med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

Å være fremtidsrettet, betyr blant annet at vi skal utnytte den digitale utviklingen til å gi smidige tjenester til innbyggerne våre. Digital dialog er viktig i dag, og vil bli enda viktigere de neste årene.

Satser på livsmestring for alle

Lier kommune er gode på folkehelsetiltak, og har vært det over flere år. Nå skal vi bli enda bedre, og satser videre med livsmestring for alle.

Det betyr at vi viderefører og videreutvikler arbeidet med sunne og aktive liunger, i skoler og barnehager.

Det betyr at vi viderefører et høyt aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, og det betyr at vi skal bistå innbyggerne og sørge for at flere kan leve et godt liv livet ut. Det er viktig for den enkelte, og for kommunen, at flere settes i stand til å mestre mer i hverdagen.

Skaper framtidens Lier

Vi har nylig vedtatt en kvalitetsplan for skolen, og vi er i gang med en plan for helse, omsorg og velferd.

Disse velferdstjenestene er noe av det mest grunnleggende kommunen holder på med. I årets handlingsprogram viser vi i tillegg at kommunen har stor betydning utover de tjenester vi tilbyr innbyggerne våre.

Som arealmyndighet der vi bestemmer hva områdene i Lier kan benyttes til fremover, og i kontakt med næringslivet, skaper vi fremtidens Lier.

Lier har en trygg økonomi, og vi gjør det godt på rangeringer i framtidsutsikter og attraktivitet. For å bevare en forutsigbar økonomi, med gode tjenester i årene fremover, er det viktig å prioritere i hvert eneste budsjett. Slik kan vi bevare det Lier vi er stolte av – og ønsker oss i fremtiden.