Gå til sidens hovedinnhold

Angående ladepunkter ved rådhuset

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

80 prosent av kommunens tjenestebiler skal være lavutslippsbiler innen 2020.

Derfor har kommunen etablert ladeplasser for elbiler utenfor rådhuset.

Liersamfunnet skal bli klimanøytralt innen 2030. Denne ambisjonen er satt i Energi- og klimaplanen for Lier kommune. For at denne målsettingen skal nås, må vi gjennomføre en lang rekke tiltak i grønne Lier. Blant annet skal kommunens egne bensin- og dieselbiler på sikt skiftes ut. Målet er at 80 prosent av kommunens tjenestebiler skal være såkalte lavutslippsbiler innen 2020.

Kommunen ønsker samtidig å tilrettelegge for at ansatte skal reise mer klimavennlig til og fra jobb. Derfor etablerer vi også ladeinfrastruktur. Overgangen til oppladbare biler krever at punkter hvor bilene kan lades opp står klare allerede før vi bytter ut bilene. Det betyr at vi får en periode hvor ladepunktene er mindre i bruk enn hva de vil være når nye biler er på plass.

Plasseringen ved rådhuset skyldes behovet for å ha fremtidige tjenestebiler nært til kommunens tjenestesteder, men også at ladepunktene måtte samles på et sted der det var tilstrekkelig strømkapasitet i nettet. Med plasseringen ved rådhuset hentes kapasiteten fra trafoen bak rådhuset.

Behovet for ladepunkter er fortsatt ikke like stort som det vil være litt fram i tid. Samtidig ser vi at vi kan få benyttet parkeringsplassene på en bedre måte fram til tjenestebilene er på plass, slik at de også blir tilgjengelig for flere. Vi vil derfor gjennomføre en foreløpig justering, som innebærer at flere av de aktuelle plassene blir tilgjengelige for folk flest på dagtid. I tillegg vil vi endre noen tidligere reserverte plasser bak rådhuset for å frigjøre ytterligere parkering.

Når kommunens lavutslippsbiler kommer på plass skal vi se på hvordan den samlede parkeringssituasjonen skal løses.

Kommentarer til denne saken