På trygg avstand: Slik er skolehverdagen for de få elevene som er på skolen nå

De aller fleste elever har hatt hjemmeskole i snart tre uker, men noen få elever går fortsatt på skolen.