Tidenes sykkelsatsing, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide da han nylig la fram Nasjonal transportplan (NTP). Han kan få delvis rett. I 2033. Skal vi se sykkelspor av satsingen raskere, må vi få inn klare forpliktelser og en tydelig tidsplan.

I Lier gjennomføres 3–4 prosent av personreisene på sykkel. Målet er 8 prosent innen 2023. Det er ambisiøst, men mulig.

Syklistenes Landsforening lokallag Drammen, Lier, Asker har som mål å bidra til å løfte sykkelandelen i Lier, og gjennom vårt arbeid ønsker vi å bevisstgjøre og ansvarliggjøre politikerne. Samtidig ønsker vi å delta aktivt i arbeidet og inviterer til sykkeldugnad og samarbeid. De gode løsningene finner vi i samarbeid i tråd med FNs bærekraftsmål 17.

Regjeringens mål er at 20 prosent av personreisene i byområdene skal være på sykkel innen 2033, tilsvarende 8 prosent på landsbasis. Dette er i tråd med Liers målsetting, men 2023 kommer raskt, noe som betyr at vi må tråkke raskere. Konkret satsing på aktiv transport må økes, og tiltak må prioriteres.

Parallelt med utbygging er lokallaget opptatt av forståelse for trafikkregler, tilrettelegging på arbeidssted og motivasjon. Dette var temaer som ble diskutert på lokallagets årsmøte mandag 22. mars. Vi må jobbe både med de store systemendringer, men også med hverdagslige utfordringer.

Tiden er inne og vi har nå en unik mulighet for den enkelte kommune til å sikre lokal byutvikling og lage effektive og grønne transportårer. Dersom ambisjonsnivået i NTP følges opp både sentralt og lokalt er det en god sjanse for at vi kan nå målet om at flere sykler og går, for helsa, bymiljøet og klimaets skyld. I god tid før 2033.

Vi i lokallaget Drammen, Lier, Asker står klar til å hjelpe dere! Vi ønsker å sette fokus på sykkelen som hverdagens transportmiddel for alle og håper at vi kan invitere ordføreren på sykkeltur om ikke så lenge for en prat om hvordan vi kan samarbeide best mulig. Vi sees på to hjul!