Gå til sidens hovedinnhold

– Ordføreren undervurderer velgerne grovt

Artikkelen er over 1 år gammel

E134 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er trist å lese Lierposten sine artikler om hvordan ordfører Gunn Cecile Ringdal fra Høyre ikke respekterer det politiske flertallet i saken om videreføring av E134. Her presenterer Lier Høyre sminkede versjoner av alternativer som de andre partiene har sagt nei til for mange år siden: motorvei i Ytre Lier over den beste matjorda i Lier og økt trafikk på Strandveien.

Det er slik at samtlige partier med unntak av Høyre ønsker det såkalte Viker-alternativet.

Menneskeskapt katastrofe

Rett før sommerferien bestemte samferdselsminister Dale fra Frp at dette alternativet skal utredes. Dette er en viktig milepæl i en sak som har tatt altfor lang tid. Ved at ordfører Ringdal velger andre løsninger så svekkes mulighetene for Viker.

Tilbakemeldingene fra samferdselsdepartementets politiske ledelse er at kommunal / lokalpolitisk enhet stryker prosjektene når departementet skal gjøre sine prioriteringer.

Dette faktum velger Høyre med Gunn Cecilie Ringdal å ignorere. Lier H har bestandig fortrukket motorvei tvers over nedre Lier med enorme ødeleggelser av matjord og andre negative miljøkonsekvenser.

Det virker som om Lier H rett og slett ikke tåler at de her ikke får viljen sin i denne saken. Samtlige andre partier enn H sier nei til denne klart menneskeskapte katastrofen.

Gunn C Ringdal og Høyres holdning kan beskrives med et ord: maktarroganse. Lier Høyre har styrt kommunen i over 40 år. Dette gir grobunn for maktarroganse. Maktarroganse avler politikerforakt.

Resirkulert løsning

Etter Lier Frp sin vurdering er det enda mer alvorlig at Lier Høyre til de grader undervurderer folk på Lahell og velgerne for øvrig. Forventer virkelig Lier Høyre at velgerne skal tro på Høyres løfte om en løsning i løpet av 8 år samtidig det skremmer med at Vikeralternativet ligger 30 år fram i tid?

Velgerne kan selv gjøre seg opp en mening om hvorfor dette utspillet via det hittil sovende selskapet E134 Haukeliveien AS kommer nå, ca. 2 uker før valget.

En tredje grunn til forferdelse over ordførerens frekke fremgangsmåte er sløsingen med skattebetalernes penger via selskapet E134 Haukeliveien AS. Her eier Lier kommune ca. 7 prosent. Det er dette selskapet som presenter den resirkulerte løsningen som setter det politiske flertallet til side.

En bruker her altså skattepenger på Lier på et selskap som motarbeider vedtak fra kommunestyret i Lier. I formannskapsmøtet 5. september kommer Frp til å foreslå at Lier kommune så rast som mulig selger sine eierandeler i dette selskapet.

Det er avslutningsvis grunn til å spørre om den britiske statsministeren Boris Johnson som i disse dager setter til side det britiske paramentet for en periode på fem uker er Gunn Cecilie Ringdal sitt politiske forbilde?

Kommentarer til denne saken