Ønsker landbruksjord i Lierbyen i bytte mot ny E134

Siden det ble kjent at Foss gård skal selges, har det kommet et ønske om at kommunen kan kjøpe den dyrka marka.