Lærerstreiken har startet. Det er helt nødvendig dessverre, for dette handler om skolens framtid. Lærerne i Lier kommune er skuffet over KS sin negative holdning til vår profesjon.

Dette kom tydelig fram i hvordan vi ble fremstilt på NRK under debatt om streik, KS framstiller oss som klagete. Alle lærerorganisasjonene sa nei til meklingsmannens forslag i årets lønnsoppgjør.

Tilbudet fra KS var rett og slett for dårlig til at det kunne godtas, og for sjette året på rad fikk lærerne mindre prosentvis årslønnsvekst enn andre kommunalt ansatte!

Gangsø sier at de forhandlet på et mandat fra kommunestyrer og politikere rundt om i landet.

Han sier tydelig at de har valgt å ikke prioritere lærere, og at lærerne klager til tross for at de er høytlønnede.

I debatten på NRK påsto han også at norske adjunkter tjener 60.000 kroner mer etter lønnsoppgjøret enn de faktisk gjør!

Nær 75 prosent av norske lærere er adjunkter eller adjunkter med tilleggsutdanning. Foreløpig er lektorer i mindretall. Alle nyutdannede lærere blir lektorer, men per nå utgjør de kun 4,5 prosent av lærerstanden. Da kan han ikke snakke om lærerlønn som om alle er lektorer!

Ordfører, hva tenker kommunestyret i Lier om Gangsø sin opptreden og prioriteringer på deres vegne?

Syns ordfører og Liers kommunestyre det er riktig at de med lengst utdanning, og lengst ansiennitet i offentlig sektor skal komme dårligst ut år etter år?

Vi sliter med å rekruttere og å beholde lærere i skolen. Undersøkelser, utført av Respons analyse, viser at annenhver lærer i norsk grunnskole har søkt på eller vurdert å søke på jobb utenfor skoleverket. Ifølge tall fra SSB* ble 55 lærerårsverk i grunnskolen i Lier utført av ansatte som ikke har lærerutdanning. I Viken fylkeskommune mangler 989 av 5094 utdannede lærere.

Siste tall fra NAVs arbeidslivsundersøkelse viser at lærere er blant de topp tre yrkene det er vanskeligst å rekruttere til. Søkertalla til lærerutdanningen går nedover år for år. En av tre nyutdannede lærere forlater skolen innen fem år!

Regjering og Storting har de siste årene lagt stor vekt på et kompetanseløft i lærerutdanningen, kravet vedtatt av dem, for å bli lærer er på masternivå. KS mener riktignok, jf. Gangsø, at det er mer én en vei til å bli en god lærer? Hvorfor skal dagens ungdom velge å ta fem års høyere utdanning når de får en arbeidsgiver som konsekvent nedprioriterer dem i lønnsoppgjørene?

Ordfører, ønsker kommunestyret i Lier at vi skal ha kvalifiserte lærere i lierskolen?

Ordfører, hvorfor har Gangsø fått mandat av dere til å nedprioritere lærere og skole midt oppi disse utfordringene?

Vil ordfører ta initiativ til å uttrykke en bekymring på vegne av kommunestyret i Lier for konflikten som er oppstått mellom KS og lærerne, og oppfordre til at KS må komme lærerorganisasjonen i møte på deres bekymringer?

Med vennlig hilsen
Eva Andersen
Utdanningsforbundet Lier