Det er fremdeles natt ute. Vår vakt ved Nøstehagen går mot slutten. Det har vært en krevende nattevakt.

Men det har vært en god vakt. På mange måter.

Både pasienter og pårørende ligger nå og sover – endelig.

Fullt belegg

Det har vært mye å gjøre i natt også. Det har vært mange av de 16 beboerne i omsorgsboligene i 2. etasje som har ringt på alarmen og bedt om assistanse.

På lindrende enhet har vi hatt fullt belegg – det vil si 6 pasienter. Flere er i siste fase av livet og i tillegg har vi hatt to pårørende her.

OBS-enheten har fullt belegg – det vil si 10 pasienter som har akutt behov for korttidsplass og er blitt henvist hit av lege eller legevakt.

På langtidsfløyen har vi også fullt belegg, og noen av pasientene der er begynt å bli dårlige.

Både den ene nattevakten i 2. etasje og vi som jobber på OBS-enheten og Lindrende enhet i 1. etasje vet vi har gjort det vi har kunnet for at beboere og pasienten skal ha en god natt. Vi skal snart gi rapport.

Men vi har også lyst til å fortelle om noen episoder vi har opplevd denne helgen.

Nødvendig hjelp

Flere av beboerne i omsorgsleilighetene i 2. etasje kunne kvalifisert til sykehjemsplass fordi de har et alvorlig sykdomsbilde.

En av disse ringte på alarmen. En svært hjelpetrengende beboer trengte hjelp, og nattevakten, som er alene, klarte ikke å håndtere situasjonen.

Vi er glade for at vi var nok folk på jobb på «huset» slik at en av oss i 1. etasje kunne gå opp og hjelpe til, slik at pasienten fikk nødvendig hjelp. Ikke for god hjelp, slik rådmannen uttrykker seg i avisa. Nødvendig hjelp.

På OBS-enheten ble det meldt en ny, og for oss ukjent, pasient fra legevakten til en av de to KAD-plassene (Kommunale Akutte Døgnplasser) vi har der.

Pasienten ankom Nøstehagen kl. 04.30. Han var dehydrert og trengte intravenøs væskebehandling, noe legevaktlegen hadde forordnet. Pasienten måtte få lagt inn veneflon hos oss og alle nye pasienter må vi foreta undersøkelse av – vi må måle blodtrykk, puls, temperatur og blodets oksygenmetning, for å nevne noe, og ofte blodprøver for å se om det er infeksjon i kroppen.

I tillegg må medisiner doseres, og alle medisiner registreres i pasientjournal, både manuelt og digitalt. Alt dette måtte skje mens avdelingen var preget av en svært urolig, dement pasient som var innlagt på en av de andre KAD-plassene.

Det var rett og slett umulig for sykepleieren, som er alene på vakt på Fløy 2, å både ta imot den nye, dårlige pasienten og samtidig ha tilsyn med den urolige, demente pasienten som ville inn på samtlige andre 8 pasientrom.

Heldigvis var vi nok folk på jobb på «huset», slik at én av de andre nattevaktene kunne føre tilsyn med den urolige pasienten, mens sykepleieren på OBS-enheten fikk tatt imot den nye pasienten, lagt inn veneflon og gitt nødvendig intravenøs væskebehandling.

Ikke for god hjelp. Men nødvendig hjelp.

Verdig farvel

En pårørende hadde sittet hos sin døende slektning i nesten to døgn, og var nå sliten. Kan dere passe på mens jeg prøver å få sove litt? Vi svarte selvsagt bekreftende på dette.

Pårørende gikk inn på gjesterommet, lukket døren og sovnet av utmattelse. Resten av natten passet vi på.

Vi er glade for at vi var nok folk på jobb, slik at én av oss i perioder kunne sitte inne hos pasienten og ellers ha hyppige tilsyn. På denne måten kunne pårørende føle seg trygg på at noen ville varsle når det gikk mot slutten, slik at det kunne bli et nært og verdig farvel – slik som ønsket. Og det ble slik.

Det ble ikke for god hjelp, men det ble verdig.

Kvalitetskontroll

Nesten alle pasientene på lindrende hadde i natt behov for medisinsk behandling, i form av intravenøs antibiotika eller injeksjoner med blant annet morfin mot smerter.

Flere av pasientene måtte ha dette samtidig. Når vi gir pasienter injeksjoner, infusjoner eller annen medisinsk hjelp, skal det være dobbeltsignatur på det vi gir. Det vil si at det skal være to sykepleiere, eller én sykepleier og én helsefagarbeider, som sammen kontrollerer det som gis av medisiner.

Dette for å sikre at pasienten får rett medisin, rett dose og på riktig måte.

Vi er glade for at vi var nok folk på jobb i natt, slik at vi fikk utført denne kvalitetskontrollen, slik vi er pålagt, og pasientene fikk riktige medisiner.

Dette er ikke for høy standard. Det er helt nødvendig.

Faglig støtte

Natten er svært sårbar på mange måter. Både pårørende og pasienter kan oppleve mørke tanker og de trenger trøst og tid.

Forskning sier at de som jobber natt bør være de beste blant personalet, fordi natten kan være den verste tiden på døgnet for dem som er sykest.

Vi vet ikke om vi skal skryte på oss å være blant de beste, men nattevaktene på Nøstehagen har lite utskiftning og har dermed lang erfaring og kompetanse på denne krevende pasientgruppen.

Og vi vet at det er god faglig støtte i våre kolleger på natt, om vi skulle trenge råd eller hjelp.

Vi er glade for at det er slik. Og vi tror pasientene setter pris på at det er slik.

En god natt

Når vi nå snart skal avslutte vår vakt, skrive rapport og overlevere ansvaret til dem som kommer på dagvakt, vet vi at pasienter og pårørende har hatt en god natt.

Vi har hatt en god natt.

I løpet av 9,5 timer er det blitt gjennomført 140 ordinære tilsyn. I tillegg har vi besvart et stort antall alarmklokker, vi har sittet fastvakt hos døende pasienter og vi har løpt inn til urolige pasienter som ikke vet å ringe på alarmen, men som ligger og roper i stedet.

Vi har hatt samtaler med pårørende.

Gjennom natten har vi også listet oss inn til alle de dårlige pasientene som trenger hyppige tilsyn. Pasienter som trenger å bli snudd, er blitt snudd.

På laboratoriet er alle instrumenter kalibrerte og alle medisiner som er blitt delt ut, er talt opp og signert for.

Vi overlater ansvaret med god samvittighet.

Dagpersonalet overtar og vi ønsker dem en god vakt!

Får ikke svar

Som helse- og omsorgssjef i Lier kommune har du, Hanne Berg Stubberud, sammen med administrasjonen ansvaret for at politikerne får riktig informasjon, slik at de kan ta beslutninger som gir pasienter og pårørende ved blant annet Nøstehagen gode netter og gode dager, i livets siste fase.

Vi er bekymret for signaler fra administrasjonen om nedbemanning.

Da ser vi ikke hvordan vi skal kunne opprettholde et faglig, forsvarlig tilbud.

Derfor har vi, via tjenestevei, sendt deg noen kommentarer og spørsmål for over én måned siden. Disse har vi ennå ikke fått svar på.

Derfor har vi valgt å skrive et leserinnlegg i avisen.

Vi må si ifra. En nedbemanning vil ikke være forsvarlig, slik vi ser det. Og vi har både skoene og uniformen på.

Vi ønsker at pasienter og pårørende i Lier kommune skal oppleve verdighet ved livets slutt!

Dette er ditt ansvar. God vakt, Hanne Berg Stubberud!