Gå til sidens hovedinnhold

Nå er valgkampen i gang i Lier

Artikkelen er over 4 år gammel

Helse og omsorg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er valgkampen i gang. Her i Lier står for tiden i kampen om hvem som har den rette innsikten i omsorgssektoren i kommunen.

I siste Lierposten kan en lese om Paul Christian Justad som «priser seg lykkelig» over elendigheten, og han omfavner Lierposten som utbroderer alle vinklingene som avisen har klart å få ned over de avissidene Justad refererer til.

Dette er godt valgkampflesk for en tidligere kommunepolitiker fra AP!

Stor innsats

Kristelig Folkeparti er opptatt av at omsorgstilbudene skal baseres på trygghet, kvalitet, varme og riktig tilpasset omsorg så langt det er mulig og at de eldre skal få bo hjemme så lenge de ønsker det.

I Lier har det politiske miljøet gjort vedtak om hjemmebaserte omsorgstjenester. Når de eldre blir syke er det hjemmesykepleien som tilbyr tjeneste.

Vi har en hjemmesykepleie og hjemmetjeneste som vi er krye av.

De gjør en stor innsats hver dag for å nå ut til hver krok og krik i kommunen. Blir folk sykere enn det hjemmetjenesten kan håndtere, har vi korttidsplasser på institusjon.

Det er gjort politiske vedtak om at de sykeste skal få institusjonsplass. Siste sommer fikk vi Fosshagen som ligger sentralt plassert i kommunen.

Et flott nytt sykehjem som er under oppbygging kompetansemessig. Å få på plass riktig kompetanse er ikke gjort i et nu. Det trenges tid og ressurser for å nå målene som institusjonen har satt seg.

Undertegnede er den første til å se at vi på tross av mye bra også har utfordringer i omsorgssektoren.

Trist at vi ikke har plasser nok
Les også

Leder til terningkast 6

Les også

Lier kommune må konsentrere seg om lovpålagte kjerneoppgaver

Justad viser til Muggerudsaken i sitt leserinnlegg. Kvinnen var plassert på et sykehjem utenfor kommunen.

Jeg håper inderlig at denne institusjonen leverer gode tjenester til den syke kvinnen.

Det er selvfølgelig trist at vi ikke har nok plasser i Lier, men jeg vil tillate meg å nevne at da Justad satt i kommunestyret arbeidet administrasjonen med å leite etter en egnet tomt for å bygge nytt sykehjem i Lier.

Les også

Om tilpasset omsorg på Fosshagen Ressurssenter

Jeg kjempet hardt for at det nye sykehjemmet skulle ligge sentralt i Lier.

I planlegging av sykehjem må en også ta med tilgjengeligheten for eldre mennesker som er avhengig av offentlig kommunikasjon for å besøke sine kjære.

Møter seg selv i døren
Les også

La Frogner forbli sykehjem

I den prosessen lanserte Justad ideen om å kjøpe den da nedlagte institusjonen Brøholt i Røyken.

Her ville Paul Christian Justad rehabilitere og bruke institusjonen som vårt nye sykehjem. Det kom til å bli langt billigere enn å bygge nytt slik som den ledende politiske fraksjonen i Lier ønsket.

Brøholt ligger på Spikkestad i Røyken. Dette er langt fra Lier og langt fra buss og tog. Hvor var han hen den gangen?

Er det ikke så at Paul Christian Justad møter seg selv i døren nå med sin kritikk? Jeg bare spør! Det er nemlig enkelt å sitte på utsiden å kritisere.

KrF jobber med å få på plass gode tjenester. Det trengs ressurser både på institusjonene og i hjemmetjenesten.

I tiden fremover vil vi ikke gi oss. Det er likevel moro å se at innsatsen som gjøres rundt omkring gir resultater.

Jeg møter ofte eldre som er glade og takknemlige. Det vil alltid være noen som ikke er fornøyd. Og det vil alltid være utfordringer å ta tak i. Dem jobber vi med.

Kommentarer til denne saken