Viser til saken i Lierposten 22. desember 2016 om saken til Trygve Muggerud. Er glad Lierposten tok opp nettopp dette.

Jeg undrer på hvorfor det ikke er nok plasser, da alle vet at det blir flere og flere eldre og syke i kommunen.

Vestsideveien 100

Allerede før Fosshagen sto ferdig ble det nevnt at den ble for liten.

Det sto i artikkelen at kommunen leier plasser i Vestfossen og Eidsvoll, hvorfor står Vestsideveien 100 uten beboere nå?

Det er mange plasser som står ubenyttet, hvorfor?

Les også

Om tilpasset omsorg på Fosshagen Ressurssenter

Og hva skal skje med denne bygningen, skal den stå og forfalle mens kommunen trenger plasser til eldre og syke?

Det må bevilges mer
Les også

– Jeg kan ikke tillate meg å slappe av

Det koster å leie plasser andre steder også, det kan jo ikke være slik at vi har plasser, men lar dem stå tomme?

Vet at kommunen har kjøpt Vestsideveien 100, men denne skulle vært brukt til det den var bestemt for; demente personer.

De bodde der tidligere, og plassene kunne vært brukt fremdeles når kommunen har så lite plasser.

Hvis det er satt av penger, er det nok satt av for lite penger over flere år til helsetjenesten, og da må det jo bevilges mer i budsjettet.

Det er jo virkeligheten.