Lier Bygdetun har med Olav Koppergårds uventede bortgang mistet en av sine viktigste frivillige bærebjelker. Olav har vært en av de mange frivillige ildsjelene som har deltatt i etableringen og oppbygningen av Lier Bygdetun helt fra begynnelsen på 2000-tallet og fram til i dag. Uten frivillige som Olav hadde Bygdetunet ikke vært der vi er i dag, vi er han og de mange andre frivillige stor takk skyldig. Hans første engasjement på Bygdetunet var dog som innleid tømrermester. Hans bidrag til å sette kanskje vår viktigste bygning, Heg Gjestgiveri, tilbake til fordums prakt i perioden 2000-2005, var uvurderlig. Bygget som har inneholdt både gjestgiveri, kro, samlingssted for militære øvelser og kommunestyresal, er en viktig del av Lier kommunes historie. Bygget sto opprinnelig på Heggtoppen, tett ved den gamle Kongeveien fra Kongsberg til Oslo, det vil si at bygget ble flyttet fra et sted langs veien til et nytt sted langs Kongeveien. Olav var viktig i dette arbeidet og deltok med sin fagkompetanse både i innredningen og med utvendig kledning.

Etter at han ble pensjonist, har Olav gjennom snart to tiår vært en svært viktig del av bygge-gruppa. Hans lune og kunnskapsrike tilnærming til alle oppgaver har vært viktig for oss. Det være seg i oppsettingen av både driftsbygningen, smia, snekkerverkstedet og landhandelen. Landhandelen er uten innlagt vann og det har vært tungvint for de frivillige som har jobbet der. I sommer og høst er vi i ferd med å sette opp et lenge etterlengtet grovkjøkken som et lite tilbygg til lagerbygget ved siden av landhandelen. Her var Olav ansvarlig koordinator sammen med de andre i bygge-gruppa. Nå er drivkraften i dette arbeidet borte og vi har måttet ta en ørliten pause for å omorganisere arbeidet.

Olav må ha trivdes her oppe på Lier Bygdetun siden han fortsatte etter at han ble pensjonist. Han var en viktig bidragsyter til det gode miljøet vi har og som gjør at det stadig kommer nye frivillige hit opp. Olav var på jobb på Bygdetunet helt fram til uka før han brått og uventet falt fra.

Bygningene som nå troner på Lier Bygdetun og som i tur og rekke er tatt ned, lagret og etter hvert satt opp, er alle hjemmehørende i Lier. En av de mange, viktige historiske bygningene er den komplette smia fra gården Saue, gården som Olav og Kari drev. Den blir nå en av bygningene på «Gårdstunet». Målet er å gjenskape et tidsriktig gårdstun fra rundt år 1900, inkludert smia, som for alltid vil minne oss om Olav og hans blide åsyn.

Savnet etter Olav vil bli svært stort, vi vil alle sammen savne både fagmannen Olav, den lune og rolige Olav og vennen Olav. Vi sender varme tanker til Olavs familie.

Vi lyser fred over hans minne.

Hilsen alle oss på Lier Bygdetun