Økt smitte i Lier-samfunnet – skolekjøring gir utrygg skolevei for elevene

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Er det slik at lierelevene som er avhengig av buss for å komme seg til skolen, er dårligere ivaretatt enn andre på vei til jobb? Dette er en betimelig problemstilling som er mer aktuell, også for lierelevene, siden smittetallene øker og retningslinjer fra sentralt hold anbefaler munnbind og alternativ transport for dem som ikke kan ha hjemmekontor.

Det ikke er mulig å holde en meters avstand på fulle skolebusser. Vi vet også at munnbind fungerer dårlig for yngre elever, men Brakar som er ansvarlig for skoleskyssen, vegrer seg for å sette in flere busser for å ivareta smittevernet til elever som er avhengig av buss til skolen. De skylder på økonomien og er lunkne til å sette inn tiltak som kan bedre situasjonen. Det har vi liten forståelse for, siden det må være ledig kapasitet i bussmarkedet hos selskaper som har rettet seg inn mot turistnæringen.

Vi har henvendt oss til oppvekst i kommunen og anmoda dem om å be Brakar arrangere skoleskyssen på, en for elevene, sikker og god måte, slik at transporten blir i tråd med sentrale – og kommunale retningslinjer for aktivt smittevern. Når Brakar er motvillig og ikke vil etterkomme en faglig begrunnet henvendelse, blir resultatet; ingen flere busser til skolekjøring av elevene, siden kommunen ikke har instruksjonsmyndighet overfor tilbyder.

Dette er noe vi beklager sterkt. Signalene dette sender til elevene og lærerne i skolen, er at det ikke er så farlig, siden det viktigste er at elevene møter til undervisning, uansett kostnad, selv om smitteverntiltakene for dem, ikke er i samsvar med samfunnet for øvrig og rådene om godt smittevern fra sentrale – og kommunale faginstanser. Mange elever er helt avhengig av skoleskyss og har ikke andre transportmuligheter. Derfor mener vi at det ikke er riktig å overlate transportansvaret til elevene og foreldre for å sikre en forutsigbar og trygg skoletransport. Det er ikke alle elever som har foreldre med hjemmekontor, eller mulighet til selv å kjøre dem til skolen.

Vi, UDF Lier, ber politikerne i Lier kommune og OKI-utvalget om å bruke sin politiske innflytelse og kløkt til å påvirke Brakar, men også regjering/storting til å stille opp med krav og midler, slik at vi kan få en løsning på utfordringen med elevenes skoleskyss. Det kan ikke være riktig at elever som trenger skoleskyss, skal utsettes for en unødvendig høy smitterisiko, i økonomiens navn.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken