Lier Arbeiderparti har en historie for å ville øke budsjettet innen helse-, omsorgs- og velferdsområdet i Lier kommune for å øke grunnbemanningen i sektoren.

Dessverre blir dette gang på gang nedstemt av posisjonspartiene i budsjettmøtet før jul.

Hvorfor mener Lier Arbeiderparti at en helhetlig styrking av grunnbemanningen er riktig?

  • Økning av grunnbemanning vil føre til at ansatte med riktig kompetanse kan utføre den jobben de har kompetanse til.
  • Økning av grunnbemanningen vil føre til at den enkelte ansatte vil oppleve økt trivsel, økt arbeidsglede og økt kompetanse ved å vi sørger for riktig bruk av de ansatte.
  • Økning av grunnbemanningen vil føre til redusert sykefravær.
  • Økning av grunnbemanningen vil føre til større stabilitet innen sektoren, mindre «turnover» og mindre forbruk av tid hos ledelse til å sette sammen turnuser, leie inn vikarer og være i en kontinuerlig ansettelsesprosess.
  • Økning i grunnbemanningen vil føre til at ledere i større grad vil kunne utføre lederoppgaver rettet mot oppfølging, tilrettelegging og kompetanseheving.

Lier Arbeiderparti mener disse punktene er en vesentlig faktor for å tilby bedre tjenester for brukere og pårørende.

Vi vil også i 2023 fremme dette i vår politikk.

Medlemmer i HOV utvalget fra Lier Arbeiderparti:

Walaa Abuelmagd
Petter Dreier
Tommy Ødegård