ODDEVALL: I ti år har Mari Marki Norheim og Bjørn Guddal Hansen bodd på småbruket i Svarthavnveien 8 på Oddevall. Den jevne durelyden fra Sylling trafostasjon, som i dag ligger delvis skjult bak skogen, har samboerparet, barna og dyrene deres lært seg å leve med.

– Vi bor veldig idyllisk og fint til, vi trives godt her, og vi har lagt ned mye tid og penger i småbruket, sier de to.

De har pusset opp alt fra ytterst til innerst på det over hundre år gamle huset, som nå fremstår som nytt. Uteorådet er gravd og vendt på, og tilpasset inngjerdinger og dyreboliger.

– Nå føler vi oss snart ferdige, og vi nyter eiendommen vår i fulle drag, sammen med våre to små barn, som har det veldig rolig og godt her.

Frykter for jobb og hjem

Men nå har som kjent Statnett sendt inn konsesjonssøknad til NVE om å få utvide stasjonen og bygge nytt kontrollbygg. Dette frykter samboerparet vil få svært store konsekvenser.

– Anleggsstøy, sprengninger, støv og tungtrafikk så tett innpå småbruket vårt vil gjøre det helt håpløst både for familielivet vårt og arbeidsplassen min, sier Marki Norheim.

Hun driver nemlig bedriften Utelykke aktivitetsgård, der ponniene, geitene, hønene, kaninene og endene er de viktigste aktørene.

– Her skal barna våre leke, og dyrene våre føde unger, midt i anleggsstøy og med tungtrafikken dundrende forbi husdørene. Og hva med de barna som kommer hit for å ha ridetimer eller for feire barnebursdagen sin? Jeg kan ikke risikere at de blir kastet av ponniene fordi det går av en salve inne på anleggsområdet. Jeg risikerer å måtte kansellere et ukjent antall ridetimer i løpet av de fire årene de skal holde på med anleggsvirksomhet her. Om de skal holde på fra sju om morgenen til sju om kvelden – når skal jeg kunne ta imot barn på gården da? Mange av dem skal jo legge seg i sjutida på kvelden, poengterer Marki Norheim.

Som i dag får låne ridebanen hos naboen på andre siden av trafostasjonen.

– Hvordan skal vi komme oss trygt dit forbi all tungtrafikken? Jeg er ansvarlig for alle barna som kommer hit. Jeg ser det nå som helt umulig å fortsette dersom konsesjonen blir godkjent, sier Marki Norheim.

– Ser på alternativer

Kommunikasjonssjef i Statnett, Martha H. Nilson, skriver i en e-post til Lierposten at hun håper flest mulig kommer på åpen kontordag på Sjåstad samfunnshus i dag, tirsdag 13. september (klokken 17.00 - 20.00).

– Der kan de kan gi sine innspill til oss og vi kan fortelle de mer i detalj hvordan våre planer vil påvirke dem og hvilke tiltak vi kan gjennomføre for å redusere ulempene, skriver Nilson.

Videre i e-posten fra Statnett heter det:

– Det er flere naboer i området som vi må ta hensyn til, og for å få en utbyggingsplan som reduserer ulempene for flest mulig, håper vi at de også kommer med sine innspill til oss og Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE). Støynivået under utbyggingsperioden vil bli omtrent som i dag, med unntak av korte perioder hvor vi vil foreta sprengninger. Derfor er vi sikker på at næringsvirksomhet i nærområdet kan opprettholdes. Skulle det vise seg at det på enkelte dager ikke er mulig å forene vår anleggsvirksomhet med næringsvirksomhet, vil det bli gjenstand for krav om erstatning som følge av vår aktivitet.

– Vi er nå i gang med å utrede støyberegninger for både sprengning, massetransport og aktivitet fra steinknuseverket. Vi ser også på andre alternativer i stedet for bruk av steinknuseverk.

Ikke nevnt i søknaden

Marki Norheim reagerer sterkt på at Statnett ikke har nevnt næringsvirksomheten - og at det er mange dyr på stedet - med ett ord i sin konsesjonssøknad til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

– Jeg konfronterte en av representantene fra Statnett med dette etter informasjonsmøtet på samfunnshuset, om jeg nå skal bli tvunget til å jobbe med barn etter klokken 19? Da lo vedkommende av meg – noe som er utrolig respektløst – før representanten til slutt vedgikk at jo, det burde nok kanskje stått noe om det i søknaden. Dette er veldig lite profesjonelt av Statnett – både å sende en så mangelfull søknad, og å gi så elendige svar på et informasjonsmøte, mener hun.

Forberedt på å flytte

Mari og Bjørn sier de opplever å ha havnet i en forferdelig situasjon, og at de føler seg totalt overkjørt av Statnett.

– I januar kom de med et forslag om kjøpe oss ut. Slik vi oppfattet det, var det for å skåne oss fra en situasjon som vil bli helt ulevelig. Etterpå har vi brukt mye tid og energi på samtaler med barna om at vi må flytte. Vi har også vært på mange visninger, og lest oss opp på lover og regler. Det har vært en heltidsjobb! Men i mai fikk vi plutselig beskjed om at Statnett syntes det ble for dyrt, så de ville ikke kjøpe oss ut likevel. Og nå er vi altså ikke nevnt i søknaden i det hele tatt, sier Mari.

Både hun og Bjørn er også bekymret for at mye av skogen rundt småbruket skal bli borte.

– Ifølge søknaden skal så godt som all skogen rundt oss hugges ned, og de kommer nærmere med både høyspentmaster og et digert kontrollbygg noen få meter unna huset vårt, som vil ruve over oss oppå en kolle, sier Bjørn.

Også dette spurte Mari om under informasjonsmøtet 1. september.

– Jeg ville vite hvorfor vi ikke er nevnt, mens det er tatt med at de andre boligene over oss vil «se litt av taket» på det nye kontrollbygget. Men det fikk jeg heller ikke noe skikkelig svar på, bare at «jo, det burde kanskje ha stått noe om det», forteller Mari.

Ønsker andre løsninger

Samtidig er Mari og Bjørn glade for den støtten de nå får fra andre beboere på Oddevall, og at det er etablert en gruppe som skal jobbe med å lage en felles høringsuttalelse til NVE.

– Nå krysser vi fingrene for at også kommunens høringsuttalelse blir veldig klar og tydelig. Jeg håper virkelig at de vil be NVE om å sende søknaden tilbake til Statnett, med krav om en grundig konsekvensutredning og muligheter for finne andre løsninger. For slik det ser ut nå blir dette rett og slett ikke til å leve med, sier Mari Marki Norheim.