Vokser til plassmangel

PÅ BESØK. Da Martin Kolberg besøkte Mester Grønn før valget i høst kunne Ola K. Ølberg (til høyre) og Erling J. Ølstad fortelle om hvilke utfordringer bedriften sto overfor.

PÅ BESØK. Da Martin Kolberg besøkte Mester Grønn før valget i høst kunne Ola K. Ølberg (til høyre) og Erling J. Ølstad fortelle om hvilke utfordringer bedriften sto overfor.

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Mester Grønn har plassmangel, men for å få bygget ut må markagrensen flyttes på. Miljøvern-departementet avgjør til høsten.

DEL

- Vi har ikke lenger plass til å drive slik vi driver i dag.

FORTVILER. Administrerende direktør Erling J. Ølstad i blomstersuksessen Mester Grønn fortviler.
Den eneste muligheten for å utvide næringsarealet i Gjellebekkstubben er sør-østover i retning marka. Mellom bygningen og marka ligger et jorde som i dag ikke blir dyrket. Markagrensen går imidlertid i en trekant mot Mester Grønn-bygget og inkluderer jordet.
Det forstår ikke Ølstad årsaken til:
- Det er ingen rasjonell forklaring på at grensen går der den går. Vi har til og med vært på befaring med vedkommende som i sin tid satte markagrensen. Han har heller ingen god forklaring på at grensen går akkurat der. Det siste utbyggingsforslaget er slik utformet at vi holder bygningsmassen utenfor dagens markagrense, men vi må ha noe mer areal for at store lastebiler kan få rygget seg til lasterampene og stå parkert på grunn av kjøre og hviletiden, sier han.
Det er bred politisk enighet i Lier om å få justert markagrensen slik at Mester Grønn kan utvide. Søknad er sendt miljøverndepartementet som fatter en beslutning først til høsten.
- Vi har holdt på med ulike planer for utvidelse i over fem år, og nå må vi ha en avklaring så snart som mulig. Det er vår store utfordring, sier Ølstad.

FLYTTING? Han ønsker foreløpig ikke kommentere om bedriften er nødt til å flytte hvis det blir nei til utbygging. Det ligger imidlertid i kortene at det kan være et alternativ hvis det ikke legges til rette for utvidelse på Lierskogen.
- Vi ønsker ikke å lage noe støy om dette, og håper dette ordner seg på en ordentlig måte.
- Er det aktuelt å flytte bedriften?
- Akkurat nå er det et ikke-tema. Nå får vi ta en ting om gangen, og venter til vi får en avklaring. Vi er på mange måter en grønn arbeidsplass i Lier, men vi må også ha areal for å takle veksten. Vi er glade i Lier. Selv om det på mange måter vil være mer rasjonelt for oss å flytte til andre siden av Oslo, så har vi ikke lyst til å flytte på oss. Men vi har regnet på det, erkjenner Ølstad, og poengterer at det aller mest optimale hadde faktisk vært en plassering sør på danske Jylland.
For en uke siden ble bedriften tildelt Årets miljøpris av Lier kommune.
- Vi er opptatt av visjonen Grønne Lier, men samtidig må vi erkjenne at det er et stadig økende press på Lier. Det trengs en visjon som sier noe om hvor og hvordan denne utviklingen skal skje. Da har dette området (Lierskogen, red.anm.) potensial til næringsutvikling, uten at det bidrar til å ødelegge den naturressursen Lier er som jordbrukskommune. Vi lytter gjerne til rasjonelle argumenter, men slik vi ser det nå er det ingen rasjonelle argumenter fra sentrale myndigheter for å beholde markagrensen slik den er satt her hos oss, sier han.
LOKAL BEDRIFT. Mester Grønn er i dag en av Liers største arbeidsplasser med 140 medarbeidere tilknyttet hovedkontoret på Lierskogen. Totalt har bedriften over 1000 ansatte over hele landet. Bedriften ble grunnlagt av brødrene Erling J. og Ola K. Ølstad på begynnelsen av 80-tallet. Fra en omsetning på under 50 millioner i 1988 har selskapet vokst til en brutto omsetning på over 800 millioner kroner i 2009.
- Vi har i dag spredd virksomheten og leier lagre både i Eiker og på Åmot i Modum. Det medfører mye bilkjøring og lite rasjonell drift. Det er såpass små marginer i denne bransjen, at vi er nødt til drive mer rasjonelt, sier Ølstad.
Mester Grønn-utbyggingen er med i rulleringen av kommuneplanen, og det har ikke innkommet bemerkninger mot prosjektet. Fylkeskommunen har imidlertid i en høringsuttalelse varslet at de er skeptiske til justering av markagrensen.

Artikkeltags