SØRUMLIA: Utbyggingsplanene vil komme som innspill til den kommende kommuneplanen, som forhåpentligvis skal vedtas om et par-tre år.

Fra skytebanen på Reistad i nord og til blokkene i Linneslia i øst er det fire grunneiere som har diskutert videre eiendomsutvikling av et område som totalt representerer godt over 1000 mål.

Mesteparten av det totale areal er riktignok innenfor markagrensen, med de begrensninger det medfører.

Og det er uklart hvem av grunneierne som er med videre i prosessen, og om det vil bli presentert som et samlet prosjekt.

Å bygge i åssidene

– Jeg har likevel tro på at i hvert fall noe av dette kan la seg realisere. Liers politikere har jo uttalt at det er et mål å bygge i åssidene. Og her vil det ikke tas mer enn noen få mål med dyrka mark til tilførselsveien, sier Sørum.

Han ser for seg boligbygging langs hele åskammen, og helt opp til høyeste punkt på Sørumåsen.

– Det vil jo bli en fantastisk utsikt og solforhold, sier han.

Prøver igjen

Tidligere har deler av åsen blitt spilt inn som potensielt utbyggingsområde i kommuneplanen, men har ikke blitt tatt med. Blant annet i konkurranse med utbyggingen på Engersand.

– Nå er tiden inne for å prøve igjen. Går det ikke, så går det ikke. Men da har vi i hvert fall forsøkt, sier han.

Sørum sier han har engasjert lokalt eiendomsutviklere som skal jobbe fram et konkret prosjekt.

Et eget prosjekt

Pål Thomassen representerer grunneierne på den nordlige eiendommen sør fra Reistad og i dalen mot Sørumåsen.

Også den eiendommen har tidligere vært spilt inn i kommuneplanen, og han bekrefter at de vil gjøre det igjen.

– Til forskjell fra de øvrige eiendommene ligger store deler av vår eiendom utenfor markagrensen. Det er brutto cirka 160 mål som kan utvikles, blant annet en parsell som tidligere er vurdert som skoletomt i Ytre Lier, sier Thomassen.

Han bekrefter at de vil sende inn et separat innspill til kommuneplanen.

– Vi kjenner til de møter, vurderinger og eventuelle planer andre har, men vi kommer til å fremme vårt eget prosjekt. Det er imidlertid for tidlig å si hva det kommer til å bestå av, sier han.