– Det er nok lettere å si hvilke veier som ikke saltes

Hvor mange av veiene i Lier er det egentlig som saltes på vinterstid? Det skal vi forsøke å gi deg svaret på.