Tidlig i sommer ble det enstemmig avgjort under et ekstraordinært årsmøte at Valstadhaug skulle selges.

Nå er forsamlingshuset solgt, og nye eiere er Trygge Barnehager AS.

Valstadhaug har også vært barnehage i over 30 år, og vil fortsette med dette, men i regi av Trygge Barnehager AS.

Barnehagen har i dag 25 plasser for barn fra 0-6 år fordelt på to avdelinger.

Bakgrunnen for salget - og oppløsningen av andelslaget - var et krav fra Brønnøysundregistrene om at alle andelslag må endre organisasjonsform og enten bli aksjeselskap, tilpasse seg samvirkeloven eller gå over til andre organisasjonsformer innen utgangen av 2012, eller alternativt tvangsoppløses.