– Dette er et skrekkeksempel

Satser på sykkel: Tove Hofstad og Anders Wengen fra Venstre ønsker satsing på gang- og sykkelveier. Her langs Nøsteveien.

Satser på sykkel: Tove Hofstad og Anders Wengen fra Venstre ønsker satsing på gang- og sykkelveier. Her langs Nøsteveien.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Venstre er lei av klattingen, og vil ha en mer helhetlig planlegging av gang- og sykkelveier.

DEL

LIER: Motivert av regjeringens tilskuddsordning til bygging av gang- og sykkelveier, lover Venstre økte rammer, samt å arbeide for en bedre og langt mer samordnet sykkelsatsing på de fylkeskommunale veiene.

Dekker halvparten

Den statlige støtten er under forutsetning av at nye prosjekter inngår i en helhetlig plan for et sammenhengende gang- og sykkelveinett. I dag baserer utbyggingen seg på ønskelister fra de respektive kommuner.

– Det fører til at det vedtas flere mindre prosjekter i mange kommuner, og ikke alltid som en del av en helhetlig plan, sier partiets førstekandidat i Lier, Tove Hofstad.

I tillegg til å øke bevilgningene til sykkelveier, ønsker derfor partiet at fylket skal få et koordinerende ansvar, og satse på de prosjekter som gir best effekt.

Hun står sammen med fylkestopp Anders Wengen langs Nøsteveien, en strekning de to kaller et «skrekkens eksempel».

– Dette er et eksempel på en utbyggingspolitikk som mangler en helhetlig plan, og du må sykle delvis i veibanen og delvis på gang- og sykkelvei. Det gjør at mange vegrer seg for å sykle der, og foreldre vegrer seg for å sende barna ut på sykkel. Ergo fører til det til mye økt bilbruk, sier Hofstad.

– Konkret ønsker vi å prioritere en gjennomgående sykkelvei fra Lierbyen til Drammen langs Nøsteveien, sier hun, og mener kommunens prioriteringer av gang- og sykkelvei fra Asdøl til Sylling, er et feilspor.

«Liten effekt»

– En gang- og sykkelvei fra Asdøl til Sylling blir bare nok en veistump som ender i en skarp og uoversiktlig sving Delvis utbygging på denne måten gir derfor svært liten effekt. Da er det langt mer nyttig å bruke pengene på en fullverdig utbygging som også utløser halvparten i støtte fra staten, sier Hofstad.

Partiet ønsker også å prioritere en helhetlig sykkelvei fra Lierskogen til Asker. Fylkestopp Anders Wengen poengterer samtidig at partiet også vil omprioritere og bruke mer penger på sykkelveier.

– Alle er enige om at biltrafikken må ned, og måten å løse den utfordringen på er at flere kjører kollektivt og flere velger å bruke sykkel. I tillegg til at fylket må få en sterkere rolle, må vi være villig til å bruke mer penger på gang- og sykkelveier, sier han.

Artikkeltags