Morten vil tilby gratis selvhogst av juletrær til fattige familier – nå risikerer han å måtte fjerne alle sammen

Tanken var å tilby selvhogst til vanskeligstilte familier, men kommunen vil sette ned foten.