Utsatte skolehøring – ber om innspill på elevflytting

Bør elever flyttes fra Hegg til Gullaug skole? Det er blant spørsmålene kommunen ønsker innspill på.