Kan bli tvunget til salg: – Jeg kaller det et overgrep

Grunneier Nils Chr. Gevelt kan bli tvunget til å selge 49 mål av Haugerudmyrene på Tranby.