Mener Stena-prosjektet bør godkjennes

Venstre og Frp mener det ikke lenger er grunnlag for å nekte Stena etablering på Lyngås-tomta.