Forstår at det blir spetakkel

Prosjektleder Nils Brandt ser at forslag til planprogrammet bryter med det meste av det Lier kommune har stilt som krav.