Vedtok intensjonsavtale: – Det er på tide å ta tak i stedsutviklingen på Tranby

Et enstemmig formannskap vedtok å skrive under intensjonsavtale om hallprosjektet Tranby arena.