Trenger plass – kapasiteten er sprengt

Pistol, judo og turn har kanskje ikke i utgangspunktet så mye til felles, men felles utfordringer gjør at de har funnet sammen i et samarbeid.