LIER: Det forteller tallene fra 2014.

Av 1117 narkotikarelaterte saker i politidistriktet i fjor, har Lier lensmannskontor jobbet med 117 av dem.

Politioverbetjent Anders Grøterud ved Lier lensmannskontor har jobbet tett på narkotikamiljøene som finnes i Lier i flere år, og han kan slå fast at det først og fremst er unge folk som slår ut på statistikkene.

– Godt over flertallet av narkotikasakene her i Lier omhandler personer under 25 år. I de verste tilfellene har vi vært helt nede i 13-årsalderen, men som oftest dreier det seg om ungdom på videregående skole, sier Grøterud til Lierposten, som samtidig ønsker å understreke én ting klinkende klart:

– De aller, aller fleste er sunne ungdommer med gode holdninger. Det er viktig å få fram.

Dette er konsekvensene

Lensmannskontoret i Lier fikk før påske én ny narkotikasak på blokka ved at to ungdommer ved Lier videregående skole puttet hasj oppi en kakebakst som ble spist av flere elever og lærere. Totalt tre lærere og én elev fikk kraftige reaksjoner, og de ansvarlige – som forøvrig ikke er hjemmehørende i Lier – ble anmeldt av politiet og vil få reaksjoner for handlingen.

I selve Lier forteller Grøterud at statistikken for narkotikaanmeldelser påvirkes av at de jobber målrettet mot ungdom.

– Det er viktig å forsøke å forhindre framtidige ruskarrierer. I tillegg er ikke ungdommene nødvendigvis klar over hvilke konsekvenser det vil få av å ha narkotikasak på seg. Det er ikke nødvendigvis bare helsemessige konsekvenser, sier han.

– Hvilke andre konsekvenser er det snakk om?

– Det kan hende at du rett og slett ikke får lappen, eller at du blir nektet innreise til enkelte land. Det kan også gå utover valg av yrke og utdanning dersom du har en slik sak på deg, forteller han.

5,7 prosent innrømmer

Selv om politiet forteller at det i stor grad opprettes saker tilknyttet elever på videregående skole, viser Ungdata-undersøkelsen fra 2014 at hasj og marihuana anvendes også blant elever på ungdomsskolen i Lier.

Blant ungdom på 9. trinn er det 5,7 prosent som svarer at de har brukt hasj/marihuana i Lier, heter det i undersøkelsen. Det tilsvarer cirka 20 9. trinns-elever som er hjemmehørende i Lier.

Til sammenlikning er landsgjennomsnittet for ungdommer i 9. trinn på 2,1 prosent. Det samme er gjennomsnittet for kommuner med tilsvarende utgangspunkt som Lier.

– Ungdata-tallene er mer eksakte enn våre. Våre tall forteller om vår innsats. Hadde vi gått enda hardere til verks kunne vi fått skyhøye tall, for det er ikke slik at vi klarer å fange opp alt og alle, sier Grøterud.

Rektor Lisbet Grøvdal ved Høvik skole er kjent med narkotikabruk blant ungdomsskole-elever, men skolen har samtidig sine rutiner på hvordan slike saker skal angripes.

– Vi har tett kontakt med politiet når vi dessverre ser narkotikabruk på skolen. Heldigvis ser vi det ikke så ofte, sier hun.