Øker budsjettene til de største skolene

De største skolene måtte tåle en nedgang i budsjettrammene. Nå blir det delvis kompensert.