Vurderer flytting av elever fra Hegg til Gullaug

Kapasitetsutfordringen ved Hegg og Lierbyen skole kan løses ved å flytte elever fra Reistad og Utsikten til Gullaug skole.