Starter brubygging allerede i år

Buskerud fylkeskommune har satt av 66 millioner til ny bru over Asdøldalen