LIERBYEN: Og ordfører Gunn Cecilie Ringdal mener det er viktig å stille opp for alle dem som har meninger om hvordan framtidens samferdselsutfordringer for regionen kan og bør løses.

– Drammensregionen, som Lier er en del av, er ett av de områdene i landet som vil vokse mest fram mot 2040. Det er ventet en befolkningsvekst på 40.000 til 50.000 mennesker. Skal vi takle den veksten som kommer må vi samarbeide om kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier og veiprosjekter, sier Ringdal.

Hvordan skal trafikkveksten møtes?

Buskerudby-samarbeidet ble etablert i januar 2010, og har ansvaret for all offentlig utvikling innen transport, miljø og arealutvikling i regionen.

Mandatet er å planlegge og koordinere tiltak for hvordan befolknings- og trafikkveksten kan møtes på best mulig måte.

– Drammensregionen er den eneste av de store byområdene i Norge som ikke har en egen bypakke, opplyser Ringdal.

 

Håper på lokalt engasjement

Ordføreren håper nå på et bredt lokalt engasjement. Selv om Buskerudby-prosjektet har vært omstridt i Lier, håper Ringdal at mange vil finne veien til Lier bibliotek i Fosskvartalet torsdag.

– Jeg vil tro at de fleste i Lier er interesserte i gode bussforbindelser, og at de har innspill både på bygging av nye gang- og sykkelveier og på hvor de store trafikkårene i og utenfor Drammen bør ligge, sier hun.

– Lier må ut av Buskerudbyen 

Livestreaming av møtet

Leder for Buskerudby-sekretariatet, Tor Atle Odberg, vil orientere om det de arbeider med, og det vil bli invitert til meningsutveksling rundt sentrale problemstillinger.

Møteleder er Per Skøien, og hele møtet skal livestreames på nettsidene til Buskerudbyen. Møtet starter klokken 18.30.