LIERBYEN: Det sier fagkonsulent Torbjørn Thomas Busæt i N.K.S Veiledningssenter i Øst-Norge.

– Vi er i Lier hver første onsdag i måneden, og da får vi låne et kontor på rådhuset. Det er bare å ta kontakt, dersom det er noen som ønsker og trenger noen å snakke med, sier Brusæt.

For pårørende

Veiledningssenteret er et tilbud for pårørende til personer som sliter med rus og/eller har en psykisk lidelse.

– Å være i relasjon til en som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og påvirke hverdagen. Vi på Veiledningssenteret er her for å gi et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper, sier Brusæt.

Har taushetsplikt

Han legger til at Veiledningssenteret har fagfolk med stort engasjement og bred erfaring.

– Vi tilbyr samtaler i rolige og trygge omgivelser. Vi kan også gi veiledning på telefon, individuelt eller samtale i familie eller grupper, og vi samarbeider med ulike hjelpeinstanser, sier Brusæt.

Han understreker at tilbudet er gratis og livssynsnøytralt, at de som jobber der har taushetsplikt, og at det ikke trengs noen henvisning for å benytte seg av tilbudet.