Og det skjedde i krematoriet i Sarpsborg i juli. Den nyutdannede teologistudenten Hanne-Marie Iaursulëiel Frostlid fra Lier gjorde de siste forberedelser til bisettelse. Den eldre kvinnen strenet raskt inn på kontoret. Og hun var sint.

– Du er en skam for den norske kirke, sa den ukjente kvinnen før en flat hånd klasket brutalt til prestens venstre kinn.

Frostlid kjente både den fysiske og psykiske smerten, men gjennomførte bisettelsen som planlagt.

Etterpå var det tid til ettertanke.

– Det var et sjokk, og jeg opplevde det som fornedrelse av meg og slik jeg har valgt å leve mitt liv, sier hun.

Livets store valg

Hanne-Marie Iaursulëiel Frostlid har tatt mange store valg i sitt 28-årige liv. Som å komme ut av skapet som teologistudent, og stå åpent fram som homofil. Som da hun giftet seg med sine kjære Sigrunn Frostlid i Drammen Tinghus i sommer.

Jeg var med i ten sing, men var hardbarka ateist fram til jeg ble 16 år. Jeg konfirmerte meg kristelig i Frogner, men var nok ikke den letteste konfirmanten de hadde.

Hanne-Marie Iaursulëiel Frostlid

Og til søndag da hun endelig blir prest. Ordinert av biskop Per-Arne Dahl som tidligere i sommer ertet på seg halve menigheter ved å stadfeste at han var imot at likekjønnede skal få gifte seg i kirken.

Men som likevel ønsker å ordinere den nygifte Frostlid.

Denne helgen er imidlertid alle stridsøkser begravet, og framtiden skal stå i sentrum. En framtid som blant annet fører Hanne Marie Iaursulëiel Frostlid til Miami som sjømannsprest på nyåret.

– Det blir sterkt å stå foran biskopen å avlegge ed på at jeg skal forvalte sakramentene rett og forkynne Guds ord riktig. At jeg skal møte mennesker på den måten kirken ønsker at vi skal møte mennesker. For meg blir det en sterk seanse å bli prest. Også fordi jeg har fått så mange tilbakemeldinger på at jeg aldri burde bli prest.

SU og ateist

Det var imidlertid ikke så mye som tydet på at Hanne-Marie med pikenavnet Pedersen-Eriksen, skulle bli prest.

I tidlig tenår var hun medlem av Sosialistisk Ungdom og ateist. Når hun skal ordineres i Frogner kirke søndag er en ring sluttet.

– Jeg var med i ten sing, men var hardbarka ateist fram til jeg ble 16 år. Jeg konfirmerte meg kristelig i Frogner, men var nok ikke den letteste konfirmanten de hadde, sier hun i dag.

SVs aksept av gasskraftverk på Mongstad ga et umiddelbart og definitivt brudd med partiet.

– Jeg leste meg opp på de andre politiske partiene, og fant overraskende nok ut at jeg hadde mest til felles med Kristelig Folkeparti.

Heller ikke da hun begynte å studere teologi var det i tankene å bli prest.

– For meg var det primært faget teologi med historien og dogmatikken som engasjerte. Men det ble sådd et frø som vokste seg fram til et ønske om å bli prest.

– Hva tenker du om å fronte en kirke som er så splittet i synet på homofili?

– Jeg tenker at det er mennesker i kirken som har disse konservative meningene, og at kirken selv har sagt at den kan leve med to syn. Og at disse synene ikke skal være kirkesplittende.

– Klarer du å skille mellom menneskene og kirken?

– Ja, hvis ikke hadde jeg ikke klart å jobbe i kirken. Samtidig er det viktig å si at det ikke er lett når andre mener at den måten jeg lever på er feil, og at det er en synd.

 

– Du skal ordineres av en biskop Per Arne Dahl som i sommer klargjorde at han mener kirken ikke skal vigsle likekjønnede. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Hans holdning innebærer at han ikke vil la meg og min kjære gifte oss i kirken, og det er vondt. På den annen side har han sagt ja til å ordinere meg, og det er jeg glad for. Biskopen er ærlig på at han har et konservativt syn på ekteskapet, men samtidig opplever jeg at han har forsøkt å strekke ut en hånd. Da tenker jeg at han «gått noen skritt og det er bra». Jeg opplever at vi begge er opptatt av å bygge bruer.

– Du har fått høre at de valg du har tatt er feil. Hvordan opplever du det?

– På mange måter var det lettere å takle før jeg møtte kvinnen i mitt liv, og vi valgte å gifte oss. Jeg er nok blitt mer sårbar etter alt som har skjedd fordi det blir så mye mer personlig når de konservative påpeker at min kjærlighet til Sigrunn er synd. På den annen side er jeg mer sikker på at de valgene jeg har gjort er riktig for meg.

– Er det ganger du opplever tvil?

– Jeg må alltid leve med den tvilen andre har påført meg. Jeg tenker samtidig at det bra at jeg lever med tvilen. Det betyr at jeg alltid må jobbe med temaet, og at jeg hele tiden styrker mitt teologiske standpunkt.

Drømmejobben

På nyåret reiser ekteparet Frostlid til Miami der Hanne-Marie blir sjømannsprest. Ektefellen begynner på samme sted som diakonal medarbeider.

– Jeg har drømt om å bli sjømannsprest, men trodde jeg måtte jobbe noen år i Norge først. Det var en periode jeg tvilte på om jeg i det hele tatt skulle gå ut en prestejobb, og nå har jeg altså fått drømmejobben.