Kraftig avgiftsøkning: – Må regne med å betale mer

Kommunale avgifter øker i snitt med 6,7 prosent i 2020. Og mer skal det bli.