Buttedahl: – Jeg har ikke deltatt i saksbehandlingen

At Senterpartiet sørget for å vippe boligprosjktet i «riktig retning», mener Harald Oskar Buttedahl er uproblematisk.